Wachttijden Marika Engel

Deze praktijk werkt niet met een wachtlijst. Op dit moment is de praktijk gesloten voor nieuwe aanmeldingen.

Aanmeldingswachttijd per 1 januari 2024

Op dit moment is de praktijk gesloten voor nieuwe aanmeldingen vanwege overaanmelding. Op het moment dat er weer aanmeldingen mogelijk zijn, zal dat op de website vermeld worden.

Behandelwachttijd

De behandelwachttijd is de tijd die zit tussen het eerste gesprek met de psychotherapeut, het zg. intakegesprek, en het daadwerkelijke begin van de afgesproken behandeling. Ik hanteer een behandelwachttijd van 3 weken.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Mijn wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent.

Wanneer is er een ‘Omzetplafond’ bereikt ?

Sommige zorgverzekeraars beperken onze hulp aan patiënten door een omzetplafond in te stellen, quota of andere beperkingen. Hierdoor kan het voorkomen dat ik patiënten, die verzekerd zijn bij een bepaalde zorgverzekeraar, niet meer mag helpen. Als dit gebeurt neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

In geval van crisis dient u, wanneer ik niet bereikbaar ben, contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u dan verwijzen naar een 24-uurs crisisdienst.

Disclaimer

De genoemde wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen variëren. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met onze praktijk voor de laatste stand van zaken. Bovenstaande informatie is conform de eisen die gesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor het laatst geactualiseerd op 15/04/2021