Praktijk M. Jacobs

Praktijk M. Jacobs

De BIG-registratie voor de onderstaande specialisaties vereist dat ik een minimum aantal uren werkzaam moet zijn. Omdat ik de afgelopen jaren minder ben gaan werken wordt mijn BIG-registratie voor GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut dit jaar niet meer verlengd. Daarom staat er achter deze specialisaties ‘niet praktiserend’. Maar daarmee is niet 30 jaar aan kennis, vaardigheden en ervaring verdwenen. Als psycholoog bied ik nog steeds psychologische consulten en behandeling aan.

Werkzaam als

 • GZ-psycholoog (niet praktiserend vanaf 1-1-2023)

 • Klinisch Psycholoog (niet praktiserend vanaf 1-1-2022)

 • Psychotherapeut (niet praktiserend vanaf 1-1-2023)

 • Psycholoog

 • Cognitief gedragstherapeut

 • Systeemtherapeut

 • Supervisor
 • Zelfstandig gevestigd

Gespecialiseerde behandeling

 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Relatie- en gezinsproblematiek
 • Arbeidsgerelateerde problematiek
 • Trauma
 • Behandeling van zowel volwassenen als ouderen

Behandelmethode

 • Individueel ontdekkende psychotherapie
 • Systeem therapie: partner-, relatie- en gezinstherapie
 • EFT (Emotionally Focused Therapy

 • Directieve psychotherapie

Registraties & Lidmaatschappen

Beroepsverenigingen NIP, VGCt (tot 2020, nu belangstellend lid), NVRG (belangstellend lid), EFT, LVVP
KvK Praktijk 61863947
AGB Praktijkcode 94061881
AGB Zorgverlenerscode 94001297

Studie
– Klinische psychologie Utrecht (1982)
– Basisopleiding psychotherapie Utrecht (1995)

Kwaliteitsregister Psychotherapie

Van 2015 tot 31-12-2022 was ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Psychotherapie.

Het Kwaliteitsregister Psychotherapie is een waarborg voor kwaliteit van aanbieders van psychotherapie. Het register biedt een onafhankelijke toets van opleiding, nascholing, werkervaring en competenties van behandelaars. De wettelijke BIG-registratie geeft aan dat een psychotherapeut bevoegd is om het beroep uit te oefenen. Een registratie in het kwaliteitsregister geeft aan dat iemand bekwaam is het beroep uit te oefenen.

Klachtenreglement

Per 01-01-2017 is het wettelijk vastgelegd dat u op de hoogte moet zijn van het Klachtenreglement.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten die u over mij heeft op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. In eerste instantie uiteraard graag met mij bespreken , maar mochten we daar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP. Zie klachtenregeling

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u middels het Kwaliteitsstatuut inzicht moet krijgen in de organisatie van de door mij geleverde zorg.

Het Kwaliteitsstatuut beoogt inzicht te geven over de juiste hulp, op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Inzicht in onder andere het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg.

Inzien NZA goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Praktijk adres

Langbroekerdijk 27B
3972 NC, Driebergen

Werkzaam op donderdag

 • 06 15191640

 • m.p.jacobs@planet.nl

HET CORONA VIRUS

CPH volgt de richtlijnen van het RIVM. Wat dit voor u en onze praktijken betekent leest u via de knop hieronder.

Meer informatie

Informatie over kosten en vergoedingen

Informatie over kosten en vergoedingen

De psychologische consulten en behandeling worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Mogelijk hebt u wel een aanvullende verzekering die dit (deels) vergoedt.

Mijn tarieven voor onverzekerde zorg zijn:

 • Individuele therapie € 110,00 voor een consult van 45 minuten.
 • Partnerrelatietherapie 170,00 voor een consult van 75 minuten.

Kosten niet nagekomen afspraak

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, verzoek ik u dit ruim van tevoren aan te geven. Afspraken die niet op tijd, dat wil zeggen minder dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet zijn afgezegd, worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. De gemaakte kosten worden dan ook in alle gevallen bij u in rekening gebracht. Deze factuur bedraagt € 47,50.

Algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP:

Artikel 1:
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 2:
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de cliënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de cliënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3:
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 8:
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan

Aferdita Tammer-Mucaj

Aferdita Tammer-Mucaj

Aferdita Tammer-Mucaj is sinds lange tijd werkzaam als office manager bij vele maatschappen en/of zelfstandige psychotherapie praktijken door geheel het land. Haar specialisatie betreft met name de DBC administratie, het geheel (administratief) opzetten van (nieuwe) praktijken, inrichten van -en instructie geven in- het pakket Medicore en het sluiten van de benodigde contracten met diverse zorgverzekeraars.

Daarnaast verzorgt zij ROM trainingen. Eigenlijk alles waardoor u als zelfstandige aan de slag kunt. Ook is het mogelijk de administratie en DBC afhandeling geheel of gedeeltelijk bij haar uit handen te geven zodat u zich volledig kunt richten op uw cliënten.

Voor meer informatie kunt u terecht op haar website www.tammermucajconsultancy.nl