Wachttijden Hannie Windemuller

Het is mijn wens om u zo spoedig mogelijk te helpen . Bij te veel aanmeldingen zal ik u , indien gewenst, proberen door te verwijzen.

Aanmeldingswachttijd per 1 mei 2024

De aanmeldingswachttijd is de tijd die het duurt vanaf het moment dat u voor het eerst contact heeft met mij, tot aan het eerste (intake-)gesprek. U kunt zich telefonisch aanmelden. Ik heb op dit moment geen plaats voor nieuwe aanmeldingen en hanteer ook geen wachtlijst.

Behandelwachttijd

De behandelwachttijd is de tijd die zit tussen het eerste gesprek met de psychotherapeut, het zg. intakegesprek, en het daadwerkelijke begin van de afgesproken behandeling. Ik hanteer een behandelwachttijd van 3 weken.

Wachtlijstbemiddeling

Sommige zorgverzekeraars beperken onze hulp aan patiënten door een omzetplafond in te stellen, quota of andere beperkingen. Hierdoor kan het voorkomen dat ik patiënten, die verzekerd zijn bij een bepaalde zorgverzekeraar, niet meer mag helpen. Als dit gebeurt neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. In geval van crisis dient u, wanneer ik niet bereikbaar ben, contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u dan verwijzen naar een 24-uurs crisisdienst.

Disclaimer

De genoemde wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen variëren. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met onze praktijk voor de laatste stand van zaken. Bovenstaande informatie is conform de eisen die gesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor het laatst geactualiseerd op 15/04/2021.