Praktijk C. Laernoes

Praktijk C. Laernoes

Werkzaam als

 • Relatie- en Gezinstherapeut
 • Psychotherapeut
 • Supervisor en leertherapeut NVRG en NVP

Gespecialiseerde behandeling

 • Relatie- en gezinsproblematiek

 • Traumabehandeling, ook wanneer sprake is van een Verstandelijke Beperking
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Angst- en Stemmingsstoornissen
 • Levensfaseproblematiek
 • Hechtingsproblematiek

Behandelmethode

 • Individueel Ontdekkende Psychotherapie
 • Relatie- en Gezinstherapie
 • EMDR
 • Emotionally Focussed Therapie, zie EFT

Registraties & Lidmaatschappen

Psychotherapeuten nr. 49055503616
Beroepsverenigingen NVRG, NVP, LVVP, VKJP, VEN, EFT
KvK Praktijk 30284519
AGB Praktijkcode 94057054
AGB Zorgverlenerscode 94008178

Studie
– VO Gezinsbehandeling, Amsterdam
– Master Class Contextuele Therapie, Amsterdam
– Opleiding Relatie- en Gezinstherapie, Utrecht
– Opleiding Psychoanalytische Psychotherapie, Utrecht
– Opleiding Practitioner EMDR, Utrecht
– Gecertificeerd EFT Therapeut

Kwaliteitsregister Psychotherapie

Sinds 2015 ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Psychotherapie.

Het Kwaliteitsregister Psychotherapie is een waarborg voor kwaliteit van aanbieders van psychotherapie. Het register biedt een onafhankelijke toets van opleiding, nascholing, werkervaring en competenties van behandelaars. De wettelijke BIG-registratie geeft aan dat een psychotherapeut bevoegd is om het beroep uit te oefenen. Een registratie in het kwaliteitsregister geeft aan dat iemand bekwaam is het beroep uit te oefenen.

Het register is bedoeld voor alle bij wet bevoegde aanbieders van psychotherapie (psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters). Het register is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van de NVP.

Visitatie

Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor LVVP  leden is 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP brochure ‘kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk’. In maart 2018 is de praktijk door de LVVP gevisiteerd en in orde bevonden.

Klachtenregelement

Per 01-01-2017 is het wettelijk vastgelegd dat u op de hoogte moet zijn van het Klachtenreglement.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten die u over mij heeft  op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. In eerste instantie uiteraard graag met mij bespreken , maar mochten we daar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVP. Zie klachtenregeling

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u middels het Kwaliteitsstatuut inzicht moet krijgen in de organisatie van de door mij geleverde zorg.

Het Kwaliteitsstatuut beoogt inzicht te geven over de juiste hulp, op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Inzicht in onder andere het hele proces van verwijzing, aanmelding,intake,diagnostiek,behandeling, afsluiting en nazorg.

Inzien NZA goedgekeurde  kwaliteitsstatuut

Praktijk adres

1e Hogeweg 16D
3701HK Zeist

Aanwezig op maandag en dinsdag

 • 06-29018486

 • laernoes@cphogeweg.nl

HET ZORG PRESTATIEMODEL

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico.

Meer informatie

HET CORONA VIRUS

CPH volgt de richtlijnen van het RIVM. Wat dit voor u en onze praktijken betekent leest u via de knop hieronder.

Meer informatie

Aferdita Tammer-Mucaj

Aferdita Tammer-Mucaj

Aferdita Tammer-Mucaj is sinds lange tijd werkzaam als office manager bij vele maatschappen en/of zelfstandige psychotherapie praktijken door geheel het land. Haar specialisatie betreft met name de DBC administratie, het geheel (administratief) opzetten van (nieuwe) praktijken, inrichten van -en instructie geven in- het pakket Medicore en het sluiten van de benodigde contracten met diverse zorgverzekeraars.

Daarnaast verzorgt zij ROM trainingen. Eigenlijk alles waardoor u als zelfstandige aan de slag kunt. Ook is het mogelijk de administratie en DBC afhandeling geheel of gedeeltelijk bij haar uit handen te geven zodat u zich volledig kunt richten op uw cliënten.

Voor meer informatie kunt u terecht op haar website www.tammermucajconsultancy.nl