Centrum Psychotherapie Hogeweg

Zorgaanbod

 

 

Individuele psychotherapie

Piekeren, angst, somberheid, onzekerheid of minderwaardigheid kunnen samenhangen met negatieve ervaringen uit het verleden of spanningen en tegenslagen in het heden. In individuele psychotherapie-bijeenkomsten gaan we op zoek naar gedachten en gevoelens om te zien hoe die uw leven nu beïnvloeden. Doel is om dergelijke nare ervaringen onder ogen te zien, uw klachten te verminderen en naar nieuwe betekenisgeving te zoeken.

Partnerrelatietherapie

Bij deze therapievorm zijn partners of gezinsleden gezamenlijk in therapie. In de bijeenkomsten staan doorgaans de problemen van één of meer betrokkenen centraal en wordt  de invloed bekeken van de vaak verborgen gedachten, gevoelens en verwachtingen van de betrokkenen op elkaar. Het doel is om de verstoorde interactie tussen hen te verbeteren. Deze vorm van psychotherapie heet  "systeemtherapie".

Gezinstherapie

Bij deze therapievorm zijn partners of gezinsleden gezamenlijk in therapie. In de bijeenkomsten staan doorgaans de problemen van één of meer betrokkenen centraal en wordt de invloed bekeken van de vaak verborgen gedachten, gevoelens en verwachtingen van de betrokkenen op elkaar. Het doel is om de verstoorde interactie tussen hen te verbeteren. Deze vorm van psychotherapie heet "systeemtherapie".

Groepspsychotherapie

Een groep bestaat uit maximaal acht deelnemers. Een groep biedt de kans om in een veilige omgeving te onderzoeken hoe u en anderen op elkaar reageren. Dat biedt aanknopingspunten voor het beter hanteren van de knelpunten in het dagelijks leven en werk. Niet alleen u zelf en de psychotherapeut spelen hierbij een rol, maar ook de andere groepsleden.

Traumabehandeling en EMDR
Door een trauma (zeer ingrijpende gebeurtenis of periode) kan iemand in een isolement geraken en zich onmachtig gaan voelen. Een trauma veroorzaakt gevoelens van hevige angst, hulpeloosheid, onmacht en dreigende vernietiging. Het is van het grootste belang dat de cliënt weer regie krijgt en zich verbonden gaat voelen met anderen en met zichzelf. Herstel en verwerking van wat er is gebeurd  kan alleen binnen de context van relaties. Niet alleen in de therapeutische werkrelatie is veiligheid een noodzakelijke voorwaarde om stil te staan bij wat er is gebeurd. Daarnaast is een goed betrouwbaar en sociaal netwerk van belang om op terug te kunnen vallen en zo te voorkomen dat iemand opnieuw in een isolement komt. Dan is het mogelijk om geleidelijk te onderzoeken wat er is gebeurd en de gevolgen daarvan te onderkennen. De cliënt geeft het tempo aan zodat hij of zij de regie houdt en zo een gevoel van hulpeloosheid tijdens de periode van behandeling voorkomt. Een psychotherapeutische behandeling gericht op herstel is langdurig; alleen een accepterende setting maakt het mogelijk voor een cliënt om voldoende vertrouwen te krijgen. Om het complexe geheel van emoties, loyaliteit, machteloosheid, morele en geloofsaspecten te onderzoeken en te verwerken is soms een aantal jaren nodig.

Supervisie en opleiding 

Leertherapie

 

 

Zorgaanbod
Zorgaanbod