Centrum Psychotherapie Hogeweg

Wat u moet weten

Iedere collega is gebonden aan de wet- en regelgeving zoals die beschreven wordt door de LVVP .

Onder deze link vindt u de LVVP cliëntenfolder met alle voor u relevante informatie (bijv. klachtenregeling, vragenlijsten en tevredenheidsonderzoeken etc.).

 

 

 

 

De zorgverleners werken onafhankelijk van elkaar. Dit betekent dat iedere zorgverlener verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen aanmeldingsprocedure, intake en behandelbeleid.

Het betekent tevens dat iedere zorgverlener een eigen relatie met de huisarts en/of andere verwijzers onderhoudt.

Iedere zorgverlener sluit zijn/haar eigen contracten met de zorgverzekeraars af.