Centrum Psychotherapie Hogeweg

Wachttijden

Wachttijden Hannie Windemuller 
Het is mijn wens om u zo spoedig mogelijk te helpen . Bij te veel aanmeldingen zal ik u , indien gewenst, proberen door te verwijzen.   
 
Aanmeldingswachttijd per 1 augustus 2021
De aanmeldingswachttijd is de tijd die het duurt vanaf het moment dat u voor het eerst contact heeft met mij, tot aan het eerste (intake-)gesprek. U kunt zich telefonisch aanmelden.


Ik heb op dit moment geen plaats voor nieuwe aanmeldingen en hanteer ook geen wachtlijst.
 
Behandelwachttijd
De behandelwachttijd is de tijd die zit tussen het eerste gesprek met de psychotherapeut, het zg. intakegesprek, en het daadwerkelijke begin van de afgesproken behandeling.
Ik hanteer een behandelwachttijd van 3 weken.

Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
 
Mijn wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. 

Wanneer is er een ‘Omzetplafond bereikt’?
Sommige zorgverzekeraars beperken onze hulp aan patiënten door een omzetplafond in te stellen,  quota of andere beperkingen. Hierdoor kan het voorkomen dat ik patiënten, die verzekerd zijn bij een bepaalde zorgverzekeraar, niet meer mag helpen. Als dit gebeurt neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
 
In geval van crisis dient u, wanneer ik niet bereikbaar ben, contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u dan verwijzen naar een 24-uurs crisisdienst.
 
 
De genoemde wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen variëren. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met onze praktijk voor de laatste stand van zaken. Bovenstaande informatie is conform de eisen die gesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor het laatst geactualiseerd op 15/04/2021.

Wachttijden