Centrum Psychotherapie Hogeweg

Mevr. M. Jacobs

Werkzaam als

Klinisch psycholoog en Psychotherapeut/

Cognitief gedragstherapeut, systeemtherapeut en

groepspsychotherapeut

Supervisor

Zelfstandig gevestigd

Behandelmethoden
Individueel ontdekkende psychotherapie
Systeem therapie: partner-, relatie- en gezinstherapie
Groepspsychotherapie
Directieve psychotherapie
Gespecialiseerd in de behandeling van
Volwassenen en Ouderen
Relatie- en gezinsproblematiek
Angststoornissen en depressieve stoornissen
Trauma
Arbeid gerelateerde problematiek

Lidmaatschappen beroepsverenigingen
NIP, VGCt (tot 2020, nu belangstellend lid), NVRG, EFT Nederland/ICEEFT, LVVP

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u middels het Kwaliteitsstatuut inzicht moet krijgen in de organisatie van de door mij geleverde zorg.

Het Kwaliteitsstatuut beoogt inzicht te geven over de juiste hulp, op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Inzicht in onder andere het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg.

U kunt mijn door de NZA goedgekeurde kwaliteitsstatuut inzien op mijn praktijk.

Tevens is per 01-01-2017 wettelijk vastgelegd dat u op de hoogte moet zijn van het Klachtenreglement.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten die u over mij heeft  op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. In eerste instantie uiteraard graag met mij bespreken , maar mochten we daar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP, zie https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten 

Mevr. M. Jacobs