Centrum Psychotherapie Hogeweg

Kosten en vergoeding

Kosten en Vergoeding

 

Per 1 januari 2021 heb ik contracten gesloten met de volgende zorgverzekeraars:

ONVZ (PNOzorg, VvAA en jaaah.)

OWM Zorg en Zekerheid

CZ (Nationale Nederlanden, CZ, OHRA)

Indien u bij één van de bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd bent, dan loopt de facturatie via uw verzekeraar. Als u bij een andere verzekeraar verzekerd bent, dan ontvangt u na de behandeling van mij een factuur met de kosten van de behandeling, zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoritieit (NZA). De kosten van de behandeling worden deels door uw verzekeraar gedekt. 

Hieronder vindt u de tarieven:

Behandelingen:

Kort (maximaal 5 sessies van 45 minuten + indirecte tijd):   € 503,47 (2020) en  € 522,13 (2021)
Middel  (maximaal 8 sessies van 45 minuten + indirecte tijd):  € 853,38 (2020) en € 885,01 (2021)
Intensief (maximaal 12 sessies van 45 minuten + indirecte tijd): € 1,383,65 en € 1434,96 (2021)
Onvolledig behandeltraject (1 sessie + indirecte tijd): € 219,78 (2020) en € 228,04 (2021)
OZP (niet uit het basispakket verzekerde zorg per uur, incl. indirecte tijd):  € 114,41 (2021) (het tarief dat ik hiervoor hanteer is € 90,-)
Het bedrag dat u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt hangt af van:

  1. het eigen risico dat u in het betreffende jaar al dan niet verbruikt heeft;
  2. het soort polis dat u heeft.

Ik raad u aan dit voorafgaand aan de behandeling uit te zoeken.