Centrum Psychotherapie Hogeweg

Kosten

Tarieven
Psychotherapie zit in het basispakket van uw zorgverzekering maar in 2013 is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de vergoeding. Neemt u bij twijfel over de vergoeding contact op met uw ziektekostenverzekeraar!

Eigen bijdrage in de ggz
De eigen bijdrage voor ggz-zorg is in 2013 afgeschaft. Voor behandelingen die in 2012 zijn gestart wordt wel een eigen bijdrage door de verzekeraar in rekening gebracht. Deze eigen bijdrage komt bovenop het eigen risico (€ 220) en geldt voor volwassen cliënten.

In de bezuinigingsrondes van het huidige kabinet is besloten dat partner-relatietherapie louter op basis van de  diagnose partner-relatieproblemen, vanaf 1 januari 2013 niet meer wordt vergoed. Dit geldt voor alle verzekeringsvormen. Dit betekent dat relatietherapie nog wèl kan worden vergoed indien het als therapievorm wordt ingezet bij een andere hoofddiagnose, zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek, etcetera.  Het is dus niet zondermeer een uitgemaakte zaak dat in uw geval er geen vergoeding kan plaatsvinden. Overleg hierover met uw verwijzer hierover, of neem in geval van twijfel contact op met de praktijk.

Voor de laatste stand van zaken betreffende vergoeding van de therapie kunt u bij twijfel contact opnemen met uw verzekeraar, meer informatie vindt u ook op:


...of bel gratis postbus 51: 0800-8051, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur.

Annuleren
Er wordt € 70,= in rekening gebracht wanneer u het geplande gesprek niet vroegtijdig, via de mail (<72 uur) of telefonisch (<48 uur) heeft geannuleerd en/of in overleg heeft gewijzigd.

DBC tarievenKosten