Wachttijden Corrie Laernoes Psychotherapie

Deze praktijk werkt niet met een wachtlijst. Op dit moment is de praktijk gesloten voor nieuwe aanmeldingen.

 

Aanmeldingswachttijd per 1 augustus 2022

Op dit moment is de praktijk gesloten voor nieuwe aanmeldingen vanwege overaanmelding. Op het moment dat er weer aanmeldingen mogelijk zijn, zal dat op de website vermeld worden.

 

Behandelwachttijd

De behandelwachttijd is de tijd die zit tussen het eerste gesprek met de psychotherapeut, het zg. intakegesprek, en het daadwerkelijke begin van de afgesproken behandeling. Ik hanteer een behandelwachttijd van 3 weken.

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. Uitzondering hierop zijn Menzis en CZ waarvoor een omzetplafond geldt waardoor het onmogelijk kan zijn om nieuwe cliënten aan te nemen. Voor deze zorgverzekeraars kunnen wij de wachttijd niet goed inschatten en kunt u het best contact opnemen met de praktijk voor verdere informatie.

 

Wanneer is er een ‘Omzetplafond’ bereikt?

Sommige zorgverzekeraars beperken onze hulp aan patiënten door een omzetplafond in te stellen, een quota of een andere beperking. Hierdoor kan het voorkomen dat we patiënten, die verzekerd zijn bij een bepaalde zorgverzekeraar, niet meer mogen helpen. Als dit gebeurt neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

In geval van crisis dient u, wanneer ik niet bereikbaar ben, contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u dan verwijzen naar een 24-uurs crisisdienst.

 

Disclaimer

De genoemde wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen variëren. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met onze praktijk voor de laatste stand van zaken. Bovenstaande informatie is conform de eisen die gesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor het laatst geactualiseerd op 15/04/2021.