Aanmeldingsprocedure en wachttijden Corrie Laernoes Psychotherapie

Deze praktijk werkt niet met een wachtlijst. Op dit moment is de praktijk gesloten voor nieuwe aanmeldingen.

Aanmeldingswachttijd per 1 november 2022; gesloten wegens overaanmelding

Op dit moment is de praktijk gesloten voor nieuwe aanmeldingen vanwege overaanmelding. Op het moment dat er weer aanmeldingen mogelijk zijn, zal dat op de website vermeld worden.

Aanmeldingsprocedure en praktische informatie

Aanmelding kan telefonisch: 06-29018486. Mocht ik niet bereikbaar zijn dan kunt u een boodschap achterlaten opdat ik zo snel mogelijk contact op kan nemen.

Aanmelding kan ook via de mail: laernoes@cphogeweg.nl.

Mocht ik ruimte hebben dan wordt u zo snel mogelijk uitgenodigd voor een eerste intakegesprek. In de regel neemt een intake meerdere gesprekken in beslag, waarbij ook u kunt uitmaken of er voldoende vertrouwen is om het proces samen in te gaan. In de intakefase maak ik ook graag kennis met een partner of eventueel andere naastbetrokkene, opdat er wederzijdse bekendheid is met mij als therapeut en met u en eventuele partner daar het proces ook de naastbetrokkene aangaat; bekendheid met elkaar kan het proces meer vertrouwen geven én ook deelbaar maken. Zo nodig kan een partner dan ook makkelijker bij het proces betrokken worden indien gewenst en van belang.

Samen bepalen we wat de hulpvraag is, wat eventuele eerdere ervaringen met hulpverlening is en wat de verwachtingen zijn van de behandeling.

In mijn praktijk maak ik gebruik van de ROM, een effectmeting om het beloop van de behandeling zo nodig bij te sturen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk; hierin is van belang dat er verwezen wordt naar SGGZ behandeling. Op mijn website kunt u zien met welke zorgverzekeraars ik een contract heb. U bent zelf verantwoordelijk voor de vraag hoe uw behandeling wordt vergoed. Tevens is het van belang dat de verwijsdatum valt voor de eerste afspraak.

NB:

Ik werk twee dagen in mijn vrijgevestigde praktijk. Als er te intensieve zorg nodig is en er sprake is van ernstige verslaving, ernstige persoonlijkheidsproblematiek of suïcidaliteit dan is behandeling binnen een GGZ- instelling met weekend- en crisisdienst meer passend. Bij aanmelding is dit een vraag die ik onderzoek. In geval van crisis tijdens behandeling dient u, wanneer ik niet bereikbaar ben, contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u dan verwijzen naar de een 24-uurs crisisdienst.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. Uitzondering hierop zijn Menzis en CZ waarvoor een omzetplafond geldt waardoor het onmogelijk kan zijn om nieuwe cliënten aan te nemen. Voor deze zorgverzekeraars kunnen wij de wachttijd niet goed inschatten en kunt u het best contact opnemen met de praktijk voor verdere informatie.

Wanneer is er een ‘Omzetplafond’ bereikt?

Sommige zorgverzekeraars beperken onze hulp aan patiënten door een omzetplafond in te stellen, een quota of een andere beperking. Hierdoor kan het voorkomen dat we patiënten, die verzekerd zijn bij een bepaalde zorgverzekeraar, niet meer mogen helpen. Als dit gebeurt neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

In geval van crisis dient u, wanneer ik niet bereikbaar ben, contact op te nemen met uw huisarts. Hij of zij kan u dan verwijzen naar een 24-uurs crisisdienst.

Disclaimer

De genoemde wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen variëren. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met onze praktijk voor de laatste stand van zaken. Bovenstaande informatie is conform de eisen die gesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor het laatst geactualiseerd op 15/04/2021.